Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?


Câu 12865 Thông hiểu

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về động năng, động lượng, thế năng và cơ năng của vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.