Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Câu 129 Vận dụng

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tính tổng số liên kết π và vòng trong phân tử của CxHyOzNtXa(X là halogen)

\(k = \dfrac{{2x + 2 - y + t + a}}{2}\)

Bước 2: Biện luận từ các đáp án xác định Y không thỏa mãn bài toán

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.