Đặt một hiệu điện thế ((U_(AB)) ) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở ((R_1) ) và ((R_2) ) mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là ((U_1),(U_2) ). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Câu 12949 Thông hiểu

Đặt một hiệu điện thế \({U_{AB}}\) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở \({R_1}\) và \({R_2}\) mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là \({U_1},{U_2}\). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.