Đặt một hiệu điện thế ((U_(AB)) ) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở ((R_1) ) và ((R_2) ) mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là ((U_1),(U_2) ). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Câu 12949 Thông hiểu

Đặt một hiệu điện thế \({U_{AB}}\) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở \({R_1}\) và \({R_2}\) mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là \({U_1},{U_2}\). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com