Cho hai điện trở ((R_1) = (R_2) = 20ôm ). Được mắc như sơ đồ

Cho hai điện trở \({R_1} = {R_2} = 20\Omega \). Được mắc như sơ đồ


Câu 12951 Vận dụng

Điện trở tương đương của đoạn mạch AC có giá trị là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở song song: \(\frac{1}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Xem lời giải


Câu 12950 Vận dụng

Nếu mắc thêm điện trở \({R_3} = 15\Omega \) vào đoạn mạch trên như sơ đồ (2) thì điện trở tương đương RAC của đoạn mạch mới là bao nhiêu ? So sánh điện trở RAC với mỗi điện trở thành phần ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở song song: \(\frac{1}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.