Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở ((R_1) = 18ôm ,(R_2) = 12ôm ). Vôn kế chỉ (36V ) Số chỉ của ampe kế ((A_1) ) là:


Câu 12953 Vận dụng

Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở \({R_1} = 18\Omega ,{R_2} = 12\Omega \). Vôn kế chỉ \(36V\)

Số chỉ của ampe kế \({A_1}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.