Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở ((R_1) = 15ôm ,(R_2) = 10ôm ). Ampe kế ((A_1) ) chỉ (0,5A )

Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = 10\Omega \). Ampe kế \({A_1}\) chỉ \(0,5A\)


Câu 12955 Vận dụng

Số chỉ của vôn kế là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)

+ Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U = IR\)

Xem lời giải


Câu 12954 Vận dụng

Tính số chỉ của ampe kế A


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp:

\(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.