Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở ((R_1) = 15ôm ,(R_2) = 10ôm ). Ampe kế ((A_1) ) chỉ (0,5A )


Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = 10\Omega \). Ampe kế \({A_1}\) chỉ \(0,5A\)

Câu 12955 Vận dụng

Số chỉ của vôn kế là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)

+ Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U = IR\)

Xem lời giải


Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên  trong đó điện trở \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = 10\Omega \). Ampe kế \({A_1}\) chỉ \(0,5A\)

Câu 12954 Vận dụng

Tính số chỉ của ampe kế A


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp:

\(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com