Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?


Câu 129674 Thông hiểu

 Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.

Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.