banner redirect homepage

Cho phép lai (Aa((BD))((bd)) x Aa((Bd))((bd)) ) thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết ở F1, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ


Câu 129691 Vận dụng

Cho phép lai \(Aa\frac{{BD}}{{bd}} \times Aa\frac{{Bd}}{{bd}}\) thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết ở F1, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính tỉ lệ giao tử:

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị = f/2

Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu gen dị hợp 3 cặp gen.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.