Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:Alen M1: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.Alen M2: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.Alen M3: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.Alen M4: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen M mã hóa?


Câu 129694 Vận dụng cao

Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:

Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:

Alen M1: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

Alen M2: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.

Alen M3: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.

Alen M4: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.

Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen M mã hóa?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã:  A-U; T-A; G-X; X-G

Từ trình tự mARN suy ra trình tự axit amin.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.