banner redirect homepage

Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen (((AB))((ab))((De))((dE)) ) giảm phân tạo giao tử. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là


Câu 129697 Vận dụng cao

Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{De}}{{dE}}\) giảm phân tạo giao tử. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Một tế bào có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) giảm phân:

+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: ABab.

+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;

GT liên kết: ABab; GT hoán vị: AbaB.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.