Ở một loài thú, xét 3 cặp NST của cơ thể được kí hiệu là (((ABDE))((abde))((QMNOP))((qmnop))(X^(GFS))(X^(gfs)) ). Trong quá trình sinh sản làm phát sinh một thể đột biến (((ABDE))((abde))((QMNMNOP))((qmnop))(X^(GFS))(X^(gfs)) ). Biết rằng thể đột biến giảm phân bình thường tạo ra các giao tử đều có khả năng tham gia thụ tinh. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 129702 Vận dụng

Ở một loài thú, xét 3 cặp NST của cơ thể được kí hiệu là \(\frac{{ABDE}}{{abde}}\frac{{QMNOP}}{{qmnop}}{X^{GFS}}{X^{gfs}}\). Trong quá trình sinh sản làm phát sinh một thể đột biến \(\frac{{ABDE}}{{abde}}\frac{{QMNMNOP}}{{qmnop}}{X^{GFS}}{X^{gfs}}\). Biết rằng thể đột biến giảm phân bình thường tạo ra các giao tử đều có khả năng tham gia thụ tinh. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định dạng đột biến

Bước 2: Xét các phát biểu.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.