Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?


Câu 12972 Thông hiểu

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.