banner redirect homepage

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai: P: ♀ (((AB))((ab))Dd x ) ♂ (((Ab))((aB))Dd ), tần số hoán vị gen bằng 32%. Theo lí thuyết, ở đời con có:


Câu 129720 Vận dụng cao

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai: P: ♀\(\frac{{AB}}{{ab}}Dd \times \) ♂\(\frac{{Ab}}{{aB}}Dd\), tần số hoán vị gen bằng 32%. Theo lí thuyết, ở đời con có:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ở ruồi giấm không có HVG.

Bước 1: Tính tỉ lệ kiểu hình ở đời con

Sử dụng công thức

+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Bước 2: Xét các phương án.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.