Ba loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi kí hiệu là loài A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là 2n = 24, của loài B là 2n = 26 và của loài C là 2n = 24. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hỏa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C vả loài D được đa bội hỏa tạo ra loại E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST


Câu 129726 Thông hiểu

Ba loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi kí hiệu là loài A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là 2n = 24, của loài B là 2n = 26 và của loài C là 2n = 24. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hỏa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C vả loài D được đa bội hỏa tạo ra loại E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lai xa và đa bội hóa tạo ra thể song nhị bội, mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài đó.

Bước 1: Xác định bộ NST của con lai giữa loài A và loài B (Loài D)

Bước 2: Xác định bộ NST của con lai giữa loài D và loài C (loài E)

Tính nhanh: Bộ NST của loài E = 2nA + 2nB + 2nC.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các động vật khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li: