Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có %A - %X= 10% và %T - %X = 30%; trên mạch 2 có %X - %G =20%. Theo lí thuyết, trong tổng số nuclêôtit trên mạch 1, số nuclêôtit loại X chiếm tỉ lệ


Câu 129736 Vận dụng

Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có %A - %X= 10% và %T - %X = 30%; trên mạch 2 có %X - %G =20%. Theo lí thuyết, trong tổng số nuclêôtit trên mạch 1, số nuclêôtit loại X chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

%A = %T =\(\frac{{\% {A_1} + \% {T_1}}}{2} = \frac{{\% {A_2} + \% {T_2}}}{2}\); %A1 = %T2; %A2 = %T1

%G =%X = \(\frac{{\% {G_1} + \% {X_1}}}{2} = \frac{{\% {G_2} + \% {X_2}}}{2}\); %G1 = %X2; %G2 = %X1

%A1 + %T1 + %X1 +%G1 = 100%

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.