Cho các biện pháp sau:I. Thực hiện các biện pháp chống xói mòn cho đất.II. Ngăn chặn nạn phá rừng đầu nguồn.Ill- Khai thác tài nguyên sinh vật biển hợp lí kết hợp với bảo vệ môi trường biển.IV. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.Trong các biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thìên nhiên?


Câu 129819 Thông hiểu

Cho các biện pháp sau:

I. Thực hiện các biện pháp chống xói mòn cho đất.

II. Ngăn chặn nạn phá rừng đầu nguồn.

Ill- Khai thác tài nguyên sinh vật biển hợp lí kết hợp với bảo vệ môi trường biển.

IV. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong các biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thìên nhiên?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất cây trồng, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

I. Tưới tiêu nước hợp lí.

II. Bón phân hợp lí.

III. Trồng cây đúng thời vụ.

IV. Tuyển chọn và tạo giống mới có năng suất cao.