banner redirect homepage

Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên: I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng.II. Quan hệ giữa rắn và cú mèo là quan hệ cạnh tranh.III. Rắn là loài duy nhất khống chế số lượng chuột.IV. Chim gõ kiến là sinh vật tiêu thụ bậc 3.Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?


Câu 129820 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:

https://images.tuyensinh247.com/picture/2019/0705/capture_4.JPG

I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng.

II. Quan hệ giữa rắn và cú mèo là quan hệ cạnh tranh.

III. Rắn là loài duy nhất khống chế số lượng chuột.

IV. Chim gõ kiến là sinh vật tiêu thụ bậc 3.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Chim mỏ đỏ bắt các con rận kí sinh trên lưng linh dương để ăn. Mối quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ