Cho hai đường thẳng (xx' ) và (yy' ) giao nhau  tại (O ) sao cho (góc (xOy) = 45độ ) . Chọn câu sai.


Câu 13024 Thông hiểu

Cho hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) giao nhau  tại \(O\) sao cho \(\widehat {xOy} = 45^\circ \) . Chọn câu sai.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ Sử dụng: Tổng hai góc kề bù bằng \(180^\circ .\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.