Cho cặp góc đối đỉnh (góc (tOz) ) và (góc (t'Oz') ) ( (Oz ) và Oz' là hai tia đối nhau). Biết (góc (tOz') = 4.góc (tOz) ). Tính các góc (góc (tOz) ) và (góc (t'Oz'). )


Câu 13025 Thông hiểu

Cho cặp góc đối đỉnh \(\widehat {tOz}\) và \(\widehat {t'Oz'}\) (\(Oz\) và $Oz'$ là hai tia đối nhau). Biết \(\widehat {tOz'} = 4.\widehat {tOz}\). Tính các góc \(\widehat {tOz}\) và \(\widehat {t'Oz'}.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng: Tổng hai góc kề bù bằng \(180^\circ .\)

+ Sử dụng tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.