Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại (B ), cạnh bên S A vuông góc với đáy và (SA = 2a,AB = BC = a ). Gọi (M ) là điểm thuộc AB sao cho (AM = ((2a))(3) ). Tính khoảng cách (d ) từ điểm (S ) đến đường thẳng CM.


Câu 130638 Vận dụng

Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại \(B\), cạnh bên S A vuông góc với đáy và \(SA = 2a,AB = BC = a\). Gọi \(M\) là điểm thuộc AB sao cho \(AM = \dfrac{{2a}}{3}\). Tính khoảng cách \(d\) từ điểm \(S\) đến đường thẳng CM.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính CM, SM, SC

Bước 2: Đặt \(p = \dfrac{{SM + MC + SC}}{2}\). Tính SH thông qua tính diện tích tam giác SMC.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.