Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số (3)(4)?


Câu 13080 Thông hiểu

Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số $\dfrac{3}{4}$?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ta rút gọn các phân số rồi đưa các phân số về cùng mẫu số sau đó so sánh hai tử số với nhau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.