So sánh hai số (x = (2)(( - 5)) ) và (y = (( - 3))((13)) )


Câu 13084 Vận dụng

So sánh hai số \(x = \dfrac{2}{{ - 5}}\) và \(y = \dfrac{{ - 3}}{{13}}\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh hai tử số với nhau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.