Trong các phân số (((14))((18)) , ,; , ,((24))((26)) , ,; , ,((26))(( - 28)) , ,; , ,(( - 28))((30)) , ,; , ,((72))((78)) ) có bao nhiêu phân số bằng phân số (((12))((13)) ) ?


Câu 13087 Vận dụng

Trong các phân số \(\dfrac{{14}}{{18}}\,\,;\,\,\dfrac{{24}}{{26}}\,\,;\,\,\dfrac{{26}}{{ - 28}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 28}}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{{72}}{{78}}\) có bao nhiêu phân số bằng phân số \(\dfrac{{12}}{{13}}\) ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Rút gọn các phân số sau đó so sánh các phân số đó với \(\dfrac{{12}}{{13}}\) .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.