Cho số hữu tỉ (y = ((2a - 1))(( - 3)). ) Với giá trị nào của a  thì y  không  là số dương và cũng không là số âm.


Câu 13089 Vận dụng

Cho số hữu tỉ \(y = \dfrac{{2a - 1}}{{ - 3}}.\) Với giá trị nào của $a$  thì $y$  không  là số dương và cũng không là số âm.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số hữu tỉ \(0\) không là số dương cũng không là số âm. Nên ta cho $y=0$ từ đó tìm $a.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.