Cho x + (1)(2) = (3)(4). Giá trị của x bằng:


Câu 13095 Thông hiểu

Cho $x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4}$. Giá trị của x bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc chuyển vế và trừ hai số hữu tỉ để tìm \(x\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.