Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức (A = (1)(3) - [ (( ( - (5)(4)) ) - ( ((1)(4) + (3)(8)) )) ] )


Câu 13097 Vận dụng

Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức \(A = \dfrac{1}{3} - \left[ {\left( { - \dfrac{5}{4}} \right) - \left( {\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right]\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trừ các phân số theo thứ tự ngoặc tròn \( \to \) ngoặc vuông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.