Cho các số hữu tỉ (x = (a)(b),y = (c)(d) , ,(a,b,c,d thuộc Z,b # 0,d # 0). ) Tổng  x + y  bằng:


Câu 13099 Vận dụng

Cho các số hữu tỉ \(x = \dfrac{a}{b},y = \dfrac{c}{d}\,\,(a,b,c,d \in Z,b \ne 0,d \ne 0).\) Tổng  $x + y$  bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đưa hai phân số về cùng mẫu số rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng trừ các số hữu tỉ Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.