Cho các số hữu tỉ (x = (a)(b),y = (c)(d) , ,(a,b,c,d thuộc Z,b # 0,d # 0). ) Tổng  x + y  bằng:


Câu 13099 Vận dụng

Cho các số hữu tỉ \(x = \dfrac{a}{b},y = \dfrac{c}{d}\,\,(a,b,c,d \in Z,b \ne 0,d \ne 0).\) Tổng  $x + y$  bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đưa hai phân số về cùng mẫu số rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.