Tính nhanh (( ( - 2 - (1)(3) - (1)(5)) ) - ( ((2)(3) - (6)(5)) ), )ta được kết quả là:


Câu 13100 Vận dụng

Tính nhanh \(\left( { - 2 - \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5}} \right) - \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{6}{5}} \right),\)ta được kết quả là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phá ngoặc và sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tính toán

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.