Tính nhanh (( ( - 2 - (1)(3) - (1)(5)) ) - ( ((2)(3) - (6)(5)) ), )ta được kết quả là:


Câu 13100 Vận dụng

Tính nhanh \(\left( { - 2 - \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5}} \right) - \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{6}{5}} \right),\)ta được kết quả là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phá ngoặc và sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tính toán

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng trừ các số hữu tỉ Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.