Tính giá trị biểu thức (M = ( ((2)(3) - (1)(4) + 2) ) - ( (2 - (5)(2) + (1)(4)) ) - ( ((5)(2) - (1)(3)) ) ).


Câu 13101 Vận dụng

Tính giá trị biểu thức \(M = \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{4} + 2} \right) - \left( {2 - \dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{4}} \right) - \left( {\dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{3}} \right)\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phá ngoặc và sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tính toán.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.