Gọi ((x_0) ) là số thỏa mãn  (x.( (2018 + (1)((2018)) - 2019 - (1)((2019))) ) = (1)(3) + (1)(6) - (1)(2). ) Khi đó


Câu 13104 Vận dụng

Gọi \({x_0}\) là số thỏa mãn  \(x.\left( {2018 + \dfrac{1}{{2018}} - 2019 - \dfrac{1}{{2019}}} \right) = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{2}.\) Khi đó


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính giá trị bên vế phải rồi đưa về dạng tìm \(x\) đã học.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.