Gọi ((x_0) ) là số thỏa mãn  (x.( (2018 + (1)((2018)) - 2019 - (1)((2019))) ) = (1)(3) + (1)(6) - (1)(2). ) Khi đó


Câu 13104 Vận dụng

Gọi \({x_0}\) là số thỏa mãn  \(x.\left( {2018 + \dfrac{1}{{2018}} - 2019 - \dfrac{1}{{2019}}} \right) = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{2}.\) Khi đó


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính giá trị bên vế phải rồi đưa về dạng tìm \(x\) đã học.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng trừ các số hữu tỉ Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.