Kết quả của phép tính ( - (6)(7).((21))((12)) ) là


Câu 13107 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \( - \dfrac{6}{7}.\dfrac{{21}}{{12}}\) là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.