Thực hiện phép tính (5)((11)):((15))((22)) ta được kết quả là:


Câu 13108 Thông hiểu

Thực hiện phép tính $\dfrac{5}{{11}}:\dfrac{{15}}{{22}}$ ta được kết quả là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.