Số nào sau đây là kết quả của phép tính   (1(4)(5):( ( - (3)(4)) ) )


Câu 13110 Thông hiểu

Số nào sau đây là kết quả của phép tính  \(1\dfrac{4}{5}:\left( { - \dfrac{3}{4}} \right)\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Đưa hỗn số về dạng phân số

+ Thực hiện phép chia các phân số

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.