Cho (A = (( - 5))(6).((12))(( - 7)).( ((( - 21))((15))) ); ,B = (1)(6).(9)(( - 8)).( ((( - 12))((11))) ) ) . So sánh (A ) và (B ).


Câu 13111 Thông hiểu

Cho \(A = \dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{{12}}{{ - 7}}.\left( {\dfrac{{ - 21}}{{15}}} \right);\,B = \dfrac{1}{6}.\dfrac{9}{{ - 8}}.\left( {\dfrac{{ - 12}}{{11}}} \right)\) . So sánh \(A\) và \(B\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng qui tắc nhân  các phân số để tính giá trị biểu thức \(A,\,B\)

Sau đó so sánh $A;B$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.