Tìm (x ) biết ((2)(3)x =  - (1)((8)). )


Câu 13112 Thông hiểu

Tìm \(x\) biết \(\dfrac{2}{3}x =  - \dfrac{1}{{8}}.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng cách tìm \(x\) đã học: Số hạng bằng tích chia số hạng đã biết.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.