Có bao nhiêu giá trị của (x ) thỏa mãn ((1)(3)x + (2)(5)( (x - 1) ) = 0 )?


Câu 13115 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\dfrac{1}{3}x + \dfrac{2}{5}\left( {x - 1} \right) = 0\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng qui tắc phá ngoặc và nhóm các số hạng chứa \(x\) để đưa về dạng thường gặp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.