Biểu thức (P = ( ((( - 3))(4) + (2)(5)) ):(3)(7) + ( ((3)(5) + (( - 1))(4)) ):(3)(7) ) có giá trị là


Câu 13116 Vận dụng

Biểu thức \(P = \left( {\dfrac{{ - 3}}{4} + \dfrac{2}{5}} \right):\dfrac{3}{7} + \left( {\dfrac{3}{5} + \dfrac{{ - 1}}{4}} \right):\dfrac{3}{7}\) có giá trị là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân (chia) đối với phép cộng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.