Cho ((x_1) ) là giá trị thỏa mãn ((3)(7) + (1)(7):x = (3)((14)) ) và ((x_2) ) là giá trị thỏa mãn  ((5)(7) + (2)(7):x = 1. ) Khi đó, chọn câu đúng.


Câu 13117 Vận dụng

Cho \({x_1}\) là giá trị thỏa mãn \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{1}{7}:x = \dfrac{3}{{14}}\) và \({x_2}\) là giá trị thỏa mãn  \(\dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{7}:x = 1.\) Khi đó, chọn câu đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng qui tắc chuyển vế đưa về dạng tìm \(x\) đã học để tìm  \({x_1};\,{x_2}\)

+ So sánh \({x_1};\,{x_2}\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.