Thực hiện phép tính ((2)(9).[ ((( - 4))((45)):( ((1)(5) - (2)((15))) ) + 1(2)(3)) ] - ( ((( - 5))((27))) ) ) ta được kết quả là


Câu 13121 Vận dụng

Thực hiện phép tính \(\dfrac{2}{9}.\left[ {\dfrac{{ - 4}}{{45}}:\left( {\dfrac{1}{5} - \dfrac{2}{{15}}} \right) + 1\dfrac{2}{3}} \right] - \left( {\dfrac{{ - 5}}{{27}}} \right)\) ta được kết quả là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự: ngoặc tròn \( \to \) ngoặc vuông

Và nhân chia trước, cộng trừ sau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.