Chọn câu sai. Với hai số hữu tỉ (a, ,b ) và các số tự nhiên (m, ,n )  ta có


Câu 13140 Nhận biết

Chọn câu sai. Với hai số hữu tỉ \(a,\,b\) và các số tự nhiên \(m,\,n\)  ta có


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.