Số  (x^(12)) (với x # 0)  không bằng số nào trong các số sau đây ?


Câu 13145 Thông hiểu

Số  ${x^{12}}$ (với $x \ne 0$)  không bằng số nào trong các số sau đây ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ta áp dụng các công thức sau: ${x^m}.{x^n} = {x^{m + n}};{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}$$\left( {m \ge n,x \ne 0;m,n \in {N^ * }} \right)$,  ${\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.