Cho (20^n) ;: ;(5^n) = 4 thì  :


Câu 13150 Vận dụng

Cho ${20^n}\;:\;{5^n} = 4$ thì  :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức ${x^m}:{y^m} = {\left( {x:y} \right)^m}$$\left( {y \ne 0;m \in {N^ * }} \right)$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.