Tìm (x ), biết ((( (5x - 1) )^6) = 729 )


Câu 13153 Vận dụng

Tìm \(x\), biết \({\left( {5x - 1} \right)^6} = 729\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức sau để tìm $x$

*${x^{2n}} = {a^{2n}} \Rightarrow x = a$ hoặc $x =  - a$

*${x^{2n + 1}} = {a^{2n + 1}} \Rightarrow x = a$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.