Cho biết : ((1^2) + (2^2) + (3^2) + ... + (10^2) = 385 ) . Tính nhanh giá trị của biểu thức sau: (S = ( (((12)^2) + ((14)^2) + ((16)^2) + ((18)^2) + ((20)^2)) ) ) ( - ( ((1^2) + (3^2) + (5^2) + (7^2) + (9^2)) ) )


Câu 13156 Vận dụng cao

Cho biết : \({1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {10^2} = 385\) . Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

\(S = \left( {{{12}^2} + {{14}^2} + {{16}^2} + {{18}^2} + {{20}^2}} \right)\)\( - \left( {{1^2} + {3^2} + {5^2} + {7^2} + {9^2}} \right)\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ta biến đổi biểu thức cần tính sao cho xuất hiện giả thiết đề bài cho. Từ đó thay vào ta sẽ tính được giá trị của biểu thức

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.