Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?


Câu 13159 Nhận biết

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.