Hai đường thẳng (AB ) và (CD ) cắt nhau tại O tạo thành (góc (AOC) = 60độ ) . Gọi (OM ) là phân giác (góc (AOC) ) và (ON ) là tia đối của tia (OM ). Tính (góc (BON) ) và (góc (DON). )


Câu 13179 Vận dụng

Hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\) cắt nhau tại $O$ tạo thành \(\widehat {AOC} = 60^\circ \) . Gọi \(OM\) là phân giác \(\widehat {AOC}\) và \(ON\) là tia đối của tia \(OM\). Tính \(\widehat {BON}\) và \(\widehat {DON}.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng tính chất tia phân giác tính các góc \(\widehat {AOM};\widehat {COM}\)

+ Sử dụng tính chất hai góc đối đỉnh để suy ra hai góc \(\widehat {BON}\) và \(\widehat {DON}.\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.