Axit axetic có công thức là C2H4O2. Phần trăm nguyên tố C trong phân tử axit axetic là


Câu 13206 Vận dụng

Axit axetic có công thức là C2H4O2. Phần trăm nguyên tố C trong phân tử axit axetic là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

\(\% {m_C} = \frac{{2.{M_C}}}{{{M_{{C_2}{H_4}{O_2}}}}}.100\% \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.