Phép lai giữa hai dòng thuần chủng của một dòng hoa xanh lam đậm và một dòng hoa trắng tạo ra đời con F1 có màu xanh nhạt. Khi cho các cây con F1 tự thụ phấn với nhau cho tỉ lệ xuất hiện các cây có màu xanh lam đậm : xanh nhạt : trắng là 1:2:1 . Hiện tượng di truyền nào phù hợp với những kết quả này:


Câu 132294 Thông hiểu

Phép lai giữa hai dòng thuần chủng của một dòng hoa xanh lam đậm và một dòng hoa trắng tạo ra đời con F1 có màu xanh nhạt. Khi cho các cây con F1 tự thụ phấn với nhau cho tỉ lệ xuất hiện các cây có màu xanh lam đậm : xanh nhạt : trắng là 1:2:1 . Hiện tượng di truyền nào phù hợp với những kết quả này:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ kiểu hình => kiểu gen => quy luật di truyền

 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám và alen Cw quy định lông trắng. Trong đó alen Cb trội hoàn toàn so với các alen Cy, Cg và Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg và Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1). Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.

(2). Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.

(3). Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen có tỷ lệ bằng nhau và 3 loại kiểu hình có tỷ lệ 1:2:1.

(4). Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

(5). Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có số loại kiểu hình ít nhất là 1 và tối đa là 4.