Trên 1 mạch đơn của gen có số nucleotit loại A=90, G=110, X=30, T=45. Sau đó gennhân đôi 3 lần liên tiếp. Hỏi môi trường cung cấp số nucleotit mỗi loại là bao nhiêu?


Câu 132304 Vận dụng

Trên 1 mạch đơn của gen có số nucleotit loại A=90, G=110, X=30, T=45. Sau đó gen

nhân đôi 3 lần liên tiếp. Hỏi môi trường cung cấp số nucleotit mỗi loại là bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Amt = Agen. (\[{2^k}\] -1)

T,G,X tương tự

 

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.