Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 1. Gọi (T) là hình trụ nội tiếp lăng trụ và M là tâm của mặt bên BCC’B’. Mặt phẳng (P) chứa AM cắt hình trụ (T) như hình vẽ.Thể tích khối hình còn lại (phần tô đậm) của khối trụ (T) là


Câu 132328 Vận dụng cao

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 1. Gọi (T) là hình trụ nội tiếp lăng trụ và M là tâm của mặt bên BCC’B’. Mặt phẳng (P) chứa AM cắt hình trụ (T) như hình vẽ.

Thể tích khối hình còn lại (phần tô đậm) của khối trụ (T) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Giả sử h=S=1

- Tính thể tích của khối lăng trụ

- Gọi thể tích của khối trụ bị cắt bỏ là \({V_1}\) và khối trụ (T) là \({V_2}\)

- Khi cắt lăng trụ bởi một mặt phẳng thì tỷ lệ thể tích khối trụ nội tiếp và thể tích lăng trụ được bảo toàn.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.